VBS sẽ được tổ chức trong năm nay vào ngày 16-ngày 20 tháng 7 (9:30AM-12:30PM) tổ chức tại nhà thờ. ,Hoặc vào trang web của nhà thờ.


 

Những ý kiến ​​đóng.