Ngày 04 tháng 7 của Mỹ Ngày Độc lập pháo hoa dã ngoại: Giáo Hội của chúng tôi Falls vị trí Thành phố Giáo Hội là pháo hoa tốt nhất xem điểm. ,Giáo Hội sẽ chuẩn bị một loạt các trò chơi và hoạt động. :30PM bắt đầu cho đến khi pháo hoa kết thúc.

 

Những ý kiến ​​đóng.