Thanh thiếu niên học bổng

Thánh Phaolô Lutheran thanh niên học bổng cho tất cả các nghiên cứu và làm việc trong các khu vực lớn hơn Washington ở những người trẻ và gia đình họ mở. ,Đối với thể thao,Bữa ăn tối,Ca hát và học Kinh Thánh. ,Chẳng hạn như xe đưa đón,Thực phẩm miễn phí,Mua thực phẩm và các dịch vụ khác.
体育活动: 篮球,Bóng chuyền,Bóng đá,Bóng đá Mỹ,Bóng bàn,Cầu lông,Phi tiêu;
晚餐:提供可口的中国家常便饭。晚餐免费;
查经聚会:唱诗及查考圣经。
时间:每周五晚上,7:00 tối,Kinh Thánh bắt đầu lúc tám giờ.
地点: 教会华人事工活动中心(我们会提供通勤便利,Xe Falls Church đưa đón ga tàu điện phương Tây.
联系人:远险峰 703-362-4141