Khi: Sao vào Lịch Tháng một 3, 2018 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tháng vào ngày 1 Thứ Tư - mãi mãi
Đâu: Trung Quốc Giáo Hội trường Phòng
7426 Idylwood Rd
Idylwood,VA 22043
Hoa Kỳ
Liên hệ: Zheng Jing
703-876-6763
Danh mục:
Trung Quốc

Sự tham dự của tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị của phó tế phó tế thường xuyên hàng tháng.(Hội nghị Ban Trung Quốc hàng tháng)

 

Những ý kiến ​​đóng.