Khi: Sao vào Lịch Tháng một 31, 2018 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tuần hôm thứ Tư - mãi mãi
Đâu: St. Paul Lutheran Church
Chi phí: Miễn phí
Liên hệ: St. Văn phòng của Paul
(703) 573-0295
stpaulsoff@aol.com
Danh mục:
Kinh Thánh học / lớp

Chiều thứ tư Học Kinh Thánh (Thứ Tư từ 1:00 để 2:00 p.m. bắt đầu từ tháng chín 12):Lớp này gặp trong văn phòng nhà thờ cổ. Chủ đề là "Loving bài thánh ca của chúng tôi,"Mà nghiên cứu thông điệp 'thánh ca, thơ tính năng, âm nhạc và lịch sử để đánh giá cao họ và tăng cường thờ phượng.

 

Những ý kiến ​​đóng.