Khi: Sao vào Lịch Tháng một 2, 2018 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tháng vào ngày 1 Thứ Ba - mãi mãi
Đâu: Nhà thờ Văn phòng
7426 Idylwood Rd
Idylwood,VA 22043
Hoa Kỳ
Liên hệ: Giáo viên
(703) 573-0295
stpaulsoff@aol.com
Danh mục:
Ban thờ
Chung

Hội đồng quản trị tài sản duy trì và sửa chữa tài sản nhà thờ. Đây là cuộc họp hàng tháng của hội đồng quản trị.

 

Những ý kiến ​​đóng.