Khi: Sao vào Lịch Tháng một 7, 2018 @ 10:30 tại - 12:00 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tuần vào ngày chủ nhật - mãi mãi
Đâu: Phòng họp bên cạnh Văn phòng Pr Yang
Danh mục:
St. Máy tính Thánh Phaolô
  • Lắp ráp máy tính
  • Thảo luận về các vấn đề
 

Những ý kiến ​​đóng.