Khi: Sao vào Lịch Tháng Sáu 12, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tuần hôm thứ Tư - mãi mãi
Đâu: Nhà thờ hầm ở dưới nhà thờ
Danh mục:
Nhạc

Hân hoan hợp xướng là một dàn hợp xướng cho bất cứ lứa tuổi 12 và lên. Nhóm này tập dợt trong nhà thờ hầm ở dưới nhà thờ vào thứ Tư từ 7:30 để 9:00 p.m. Dàn đồng ca này hát tại dịch vụ thông suốt năm nhà thờ. Thực hành bắt đầu tháng chín 12.

 

Những ý kiến ​​đóng.