Khi: Sao vào Lịch Diễu hành 28, 2018 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tuần hôm thứ Tư - mãi mãi
Đâu: #9
Danh mục:
Nhạc

Ca ngợi thiên thần là một ca đoàn cho trẻ em lứa tuổi 4 xuyên qua 11. Nhóm này tập dợt vào thứ Tư từ 6:00 để 7:00 p.m. Buổi diễn tập bao gồm ca hát và những điều cơ bản của âm nhạc. Thực hành bắt đầu tháng chín 19.

 

Những ý kiến ​​đóng.