Khi: Sao vào Lịch Tháng một 26, 2018 @ 11:00 tại - 12:30 pm
Lặp đi lặp lại: Hàng tuần vào thứ Sáu - mãi mãi
Đâu: St. Paul Lutheran Church (Phòng cà phê)
7426 Idylwood Rd
Idylwood,VA 22043
Hoa Kỳ
Liên hệ: St. Văn phòng của Paul
(703) 573-0295
stpaulsoff@aol.com
Danh mục:
Tổ chức sự kiện tình nguyện
 

Những ý kiến ​​đóng.