Giáo Hội Lịch

Lọc: Danh mục
 • Kinh Thánh học / lớp
 • Trung Quốc
 • Ban thờ
 • Chung
 • Nhạc
 • Trường mầm non
 • Tổ chức sự kiện xã hội
 • St. Máy tính Thánh Phaolô
 • Tổ chức sự kiện tình nguyện
 • Bộ phụ nữ
 • Dịch vụ thờ phượng
 • Bộ Thanh niên

Oai phong 2019

CN Của tôi Tue Kết hôn Thu Th 6 Th 7
5
7
Tóm tắt:

Priscilla Circle là một nhóm phụ nữ làm việc trên các dự án trong suốt cả năm, đặt theo tên của một trong những cải đạo Thiên Chúa được biết đến đầu tiên người đã làm việc [...]

nhấp vào bất cứ nơi nào để biết chi tiết
9:30 tại Priscilla vòng tròn
9:30 tại Priscilla vòng tròn
Tóm tắt:

Thứ tư Chiều Kinh Thánh học(Thứ Tư từ 1:00 để 2:00 p.m. bắt đầu từ tháng chín 12):Lớp này gặp trong văn phòng nhà thờ cổ. Chủ đề là "Loving bài thánh ca của chúng tôi," [...]

nhấp vào bất cứ nơi nào để biết chi tiết
1:00 pm Kinh Thánh học: Loving bài thánh ca của chúng tôi
1:00 pm Kinh Thánh học: Loving bài thánh ca của chúng tôi
Tóm tắt:

Ca ngợi thiên thần là một dàn hợp xướng cho trẻ em lứa tuổi 4 xuyên qua 11. Nhóm này tập dợt vào thứ Tư từ 6:00 để 7:00 p.m. Buổi diễn tập bao gồm ca hát và [...]

nhấp vào bất cứ nơi nào để biết chi tiết
6:00 pm Ca ngợi thiên thần
6:00 pm Ca ngợi thiên thần
Tóm tắt:

Hân hoan hợp xướng là một dàn hợp xướng cho bất cứ lứa tuổi 12 và lên. Nhóm này tập dợt trong nhà thờ hầm ở dưới nhà thờ vào thứ Tư từ 7:30 để 9:00 p.m. [...]

nhấp vào bất cứ nơi nào để biết chi tiết
7:30 pm Hân hoan hợp xướng
7:30 pm Hân hoan hợp xướng
Tóm tắt:

Sự tham dự của tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị của phó tế phó tế thường xuyên hàng tháng.(Hội nghị Ban Trung Quốc hàng tháng)

nhấp vào bất cứ nơi nào để biết chi tiết
8:00 pm Cuộc họp phó tế '(Hội nghị Ban Trung Quốc)
8:00 pm Cuộc họp phó tế '(Hội nghị Ban Trung Quốc)
8
10
12
15
17
20
22
24
26
27
29
31