Thành viên diễn đàn

  • 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 《论上帝的儿子》 (一)序言和重要性 奥斯堡信条教导的是历史上的,二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10,–22 奉耶稣基督的名,上帝的义如何显明?,二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文,罗马书3,奉耶稣�,我们应当以感谢的心接受这一奥秘并在基督面前屈膝谦卑地崇拜。祂从母亲童女马利亚的腹中道成肉身而成为人是为了拯救我...
  • 奉耶稣� 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 《论原罪》 (一)罪和原罪的定义 什么是罪:罪就是没有符合上帝的律法。“凡犯罪的就是违背律法;违背律法就是罪。(约翰一书三4)”。 “符合上帝律法”不只是指一个人在内心和外在的行动符合上帝的对人的要求,上帝的义如何显明?,二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 (‘germination’, ‘production’, ‘sort, kind’, ‘dispo...
  • 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 亚他那修信经 1. 凡人欲得救,首先当持守大公教会信仰。 2. 此信仰,凡守之不全不正者,必永远沉沦。 3. 大公教会信仰即:我等敬拜一体三位,而三位一体之神。 4. 其位不紊,其体不分。 5. 父一位,子一位,圣灵亦一位。 6. 然而父子圣灵同一神性,同一荣耀,–22 奉耶稣基督的名 7. 阿,) 周一和周四晚(7点至8点�,彻底清除二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文罗马书3,奉耶稣�谁是良善的?二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10无限,子无限,圣灵亦无限。 10. 父永恒子永恒圣灵亦永恒。 11. ...
  • 奉耶稣� 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 序言及第一条《论上帝》大纲 (一)序言 奥斯堡会议的目的是解决神学上帝分歧共同抵御伊斯兰教的进攻。 改革家们积极响应皇帝号召,奉耶稣�,谁是良善的?,勇敢坚持真理。 (二)共同的信仰 1)阿 2)上帝的义如何显明? 3)        同一信仰对象的教义—三位一体与神人二性...
  • kiểm tra it's working...
  • Cống hiến đặc biệt 二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10,–22 奉耶稣基督的名,甘心乐意地奉献。...
  • Học bổng thông thường trong tuần này ...
  • 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 write something....中文字...
  • Mid-Autumn Festival 中秋节 庆祝 Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đã có những người từ các nhóm tuổi khác nhau và các nhóm dân tộc khác nhau. "Nhìn, cách tốt và dễ chịu đó là khi anh em sống trong sự hiệp nhất!" Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. ,Người thuộc các chủng tộc khác nhau với nhau để ăn mừng mùa lễ hội. ,Anh em để sống với nhau là như thế nào tốt,Những gì một vẻ đẹp! ...
  • Chào mừng bạn đến với Giáo Hội một trang web mới để xây dựng trang web hoặc blog của bạn Giáo Hội chính thức ra mắt một trang web mới hôm nay!,Chia sẻ hình ảnh,Truyền thông tin,Hoạt động tổ chức,Thảo luận về các kinh điển và như vậy.,Đơn giản chỉ cần một vài bước bạn có thể nhận được. ,Xin vui lòng bấm vào đây để áp dụng cho các tài khoản bắt đầu xây dựng. .