Tập hợp

Trong khi chúng ta tụ họp lại để thờ phượng, học hỏi và phục vụ, chúng tôi cũng có buổi họp mặt có tính xã hội hơn trong tự nhiên. Chúng ta thường sử dụng từ “học bổng” để mô tả những sự kiện này.

St. Paul giữ các sự kiện học bổng khác nhau trong suốt cả năm. Mọi người đều được hoan nghênh tham gia với chúng tôi! Xem phần Thông báo trên trang chủ của chúng tôi và nhà thờ lịch cho các sự kiện sắp tới.

Đúng Cơ đốc đã luôn luôn có nghĩa là nhiều hơn bên tham dự và giao lưu xã hội. Học bổng Kinh Thánh là một cam kết với nhau của hạnh phúc đó là có căn cứ trong một lời thú nhận chung của đức tin. Vì lý do này, chúng tôi kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân cho một học bổng của các tín hữu bằng cách tham gia một hội, dù ở St. Paul hoặc nhà thờ khác.

Phần này cung cấp thông tin về các cơ hội để thu thập cũng như các thành viên tại St. Paul và liên kết của chúng tôi với Giáo Hội Lutheran–Missouri Thượng Hội Đồng.