Chi nhánh của chúng tôi

St. Paul đặt mua các tài liệu lịch sử giải tội Lutheran và là một giáo đoàn thành viên của Lutheran Church-Missouri Thượng Hội Đồng. Có hơn 6,000 Hội LCMS trên khắp nước Mỹ và trên 2.5 triệu thành viên. Với nhau như một Thượng Hội Đồng, chúng tôi đào tạo công nhân nhà thờ, gửi các nhà truyền giáo và hỗ trợ lẫn nhau trong đức tin. Trụ sở chính của cơ thể nhà thờ này nằm ở St. Louis, Missouri. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về Thượng Hội Đồng tại trang web của mình: www.lcms.org

Trong LCMS có 35 huyện địa lý. St. Paul là một phần của huyện của Thượng Hội Đồng Đông Nam (www.se.lcms.org). Quận của chúng tôi phối hợp các hội nghị học tập, giải quyết nhu cầu của khu vực và đại diện cho khu vực LCMS nhà thờ ở cấp quốc gia.

Ở cấp địa phương, St. Paul là một thành viên của Bắc Virginia mạch (9 Tây) của 16 LCMS hội. Mục sư và các nhà lãnh đạo của các nhà thờ này đáp ứng thường xuyên để hỗ trợ lẫn nhau và làm việc trên các dự án nhiệm vụ địa phương.