Trợ giúp bàn của Thánh Phaolô

Bạn có thể liên hệ với Trợ giúp bàn của Thánh Phaolô cho các nhu cầu hoặc các vấn đề sau đây:

  • Yêu cầu phải mở một tài khoản người dùng để đăng trên trang web trong “Thành viên Bài viết” khu vực hoặc khu vực đặc biệt tin tức khác.
  • Gặp khó khăn về kỹ thuật sử dụng các trang web.

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây để liên hệ với St. Giúp đỡ bàn Phaolô:


1-Phút nhanh Video Hướng dẫn

  1. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi? 
  2. Làm thế nào để tôi sửa đổi bài viết hoặc các trang của tôi? 
  3. Làm thế nào để tạo ra một bài mới hoặc trang? 
  4. Làm thế nào để tạo ra một kho lưu trữ tài liệu? 
  5. Làm thế nào để cho bản thân mình một tên Nick hiển thị trên bài viết của tôi? 
  6. hơn đến…