Giới thiệu

St. Paul Lutheran Church (St. TháSt Phaolô) là một gia đình của các tín hữu Kitô giáo đi bộ, làm việc và cùng lớn lên dưới sự chỉ đạo của Chúa và Cứu Chúa của chúng tôi, Chúa Giêsu Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để:

Đi cùng nhau. We need the support and encouragement of our fellow Christians.  Believing this, we are a congregation that cares for one another. Chúng tôi cũng đi cùng với tín hữu giáo đoàn khác. Để kết thúc này, we are a member congregation of the Lutheran Church-Missouri Synod and understand ourselves to be part of the “một, thánh, công giáo và tông truyền” nhà thờ như được mô tả trong Kinh Tin Kính Nicea.

Làm việc cùng nhau. Chúng ta cần phải hỗ trợ và khuyến khích người khác, đặc biệt là những người chưa gọi Chúa Giêsu, Chúa, vì vậy chúng tôi mở rộng chăm sóc Kitô trong lời nói và hành. Để kết thúc này, chúng tôi có nhiệm vụ này:Chia sẻ thay đổi cuộc sống Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người trong Chúa Giêsu Kitô.

Cùng nhau phát triển. Chúng ta cần phải phát triển trong khả năng của chúng tôi để hỗ trợ và khuyến khích người khác, và trong sự khôn ngoan mà chỉ có Chúa mới có thể cung cấp. Để kết thúc này, chúng tôi đặt một giá trị cao về giảng dạy giáo đoàn của chúng tôi và giảng dạy bộ. Như Thánh Phaolô một lần giải thích, “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh.” (1 Cô-rinh-tô 1:23).

St. Paul được thành lập vào đầu những năm 1950′bằng cách Kitô hữu nhìn thấy sự cần thiết của một giáo đoàn Lutheran trong khu vực phát triển nhanh chóng Falls Church. St. Paul đã trở thành tổ chức thành một cộng đoàn thành viên của Sttheran Church-Missouri trong Thượng Hội Đồng 1953. Trong lịch sử hơn 50 năm của mình, St. Paul đã giúp để bắt đầu nhiều hội mới, participated in school and ethnic-specific ministries, và, most importantly, faithfully followed the Biblical mandates to help people walk, làm việc, và cùng nhau phát triển là Kitô hữu.

Chúng tôi mời bạn thờ phượng với chúng tôi tại St. Paul và / hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.