Những gì chúng tôi tin rằng

“Giáo đoàn này nắm giữ tất cả những cuốn sách kinh điển của Cựu và Tân Ước là Lời Chúa được linh hứng và sự cai trị duy nhất của đức tin và đời sống.”

- St. Hiến pháp của Paul

Một THÁNH KINH THÁNH DỰA TRÊN

At St. Thánh Phaolô, Kinh Thánh không chỉ là một nguồn cảm hứng tinh thần hoặc một trong số rất nhiều bộ sưu tập các bài viết về Thiên Chúa; nó là một trong những mặc khải từ Thiên Chúa thực sự cho nhân loại, cho nên chúng ta có thể biết tình yêu của Ngài và kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho tất cả mọi người thông qua Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Trong khi chúng tôi tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng sẽ làm việc thông qua lời nói và bài viết của mọi người hôm nay, sự thật của những lời này phải được đánh giá bởi các thần học tìm thấy trong Kinh Thánh.

Chúng tôi giữ Kinh Thánh trong các lĩnh vực cao nhất nhưng chúng tôi không thờ Thánh. Các điểm Kinh Thánh ngoài chính nó vào Thiên Chúa, Đấng được tiết lộ như “Cha, Con và Thánh Thần.” Các tác phẩm Kinh Thánh là một sự pha trộn phức tạp của lịch sử, thơ, và lời khuyên. Họ kể một câu chuyện của một con người-người Do Thái, người Do Thái và những người theo Chúa Giêsu. Họ dạy chúng ta về Thiên Chúa qua nhớ lại những hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Vào những lúc khác, họ dạy cho chúng ta rất trực tiếp thông qua giới thiệu của Thiên Chúa và các quy định về cách sống như người của ông.

Một Giáo Hội Chúa Kitô làm trung tâm

Lutheran tin rằng tất cả Thánh Kinh cuối cùng chỉ để mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa: cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nhờ Đức Giêsu Kitô, nhân loại được cứu khỏi tội lỗi, chết, và sức mạnh của ma quỷ. Bởi tình yêu và sự ủng hộ tốt của Thiên Chúa, sự hy sinh của Chúa Giêsu được coi là thanh toán đầy đủ cho tất cả tội lỗi của chúng tôi. Có một lần đã chết trong tội lỗi của chúng tôi nhưng bây giờ được sống trong Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi sống đến vinh quang của mình.

Tin Mừng này chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không kiếm được nó. Chúng tôi chỉ đơn giản là bám vào nó như thể tất cả vĩnh cửu đang bị đe doạ, và do đó, nó là!

Một CHURCH Bí Tích

Thiên Chúa đã hứa rằng chúng tôi sẽ được lưu thông qua Chúa Giêsu. Chúng tôi được kết nối với sự kiện tiết kiệm của Chúa Giêsu’ cái chết và sự sống lại qua những điều mà chúng ta có thể nhìn thấy, chạm vào, hương vị, ngửi thấy và nghe; cụ thể là, Bí tích Thánh Tẩy Thánh, Holy Communion, và “Văn phòng của Keys” (Confession and Absolution). Trong các sự kiện, Thiên Chúa gắn Lời của Ngài đến các yếu tố vật lý cRước Lễí Tích Rửa Tội), bánh vXưng tội và Absolutionn), and human touch and voice (Confession and Absolution). Bởi vì nhận được nước, bánh mvà con người liên lạc và giọng nói and voice, chúng tôi nhận được Lời Chúa, mà cứu chúng ta qua công bố của sự tha thứ.

Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật, được sinh ra Đức Trinh Nữ Maria như là người thật. Trong khi sống trên trái đất này để lưu nó, ông giảng, chữa lành, và đã tha thứ cho tội lỗi. Sau khi sự hy sinh của ông qua đời, ông được phục sinh vào ngày thứ ba, vì nó không thể cho cái chết để giữ cho tổ chức của nó trên người. Người lên trời, mà tại đó nơi anh tiếp tục cầu nguyện cho người dân của mình và tiếp tục thống trị thế giới và nhà thờ của ông. Trước khi lên thiên đường, ông hứa sẽ trở lại, và đưa chúng tôi đi rao giảng Tin Mừng, rưa tội, và làm cho các môn đệ.

On Being Pro-Life, chúng tôi tin tưởng vào lời hứa của sự hiện diện liên tục của mình và chăm sóc trong cuộc sống của chúng tôi, Jesus turned water into wine.

Một nhà thờ xưng tội

Hiến pháp của chúng tôi đi vào nhà nước, “Giáo đoàn này chấp nhận tất cả những cuốn sách tượng trưng của Giáo Hội Lutheran chứa đựng trong Sách của Concord của năm 1580.” Trong số các biểu tượng (từ đây có nghĩa là “được xác định bởi”) cuốn sách là những “Augsburg Confession,”các “Công thức của Concord” và ba ‘Kinh Tin Kính đại kết’ (các Nicene, Tông đồ và Athanasian). Chúng tôi nói một trong các Kinh Tin Kính đại kết tại mỗi chủ nhật phục vụ thờ cúng. Chúng được gọi là “đại kết” vì họ cùng một lúc (và đến một mức độ lớn, vẫn còn) được công nhận bởi hầu hết các Kitô hữu trên thế giới.

Các “Augsburg Confession” và phần còn lại của cuốn sách tượng trưng Lutheran là duy nhất Lutheran và được tổ chức như các tiêu chuẩn tòa giải tội ở hầu hết các hội Lutheran.   This was his first. Christmas Day Sermon, Christmas Day is the highpoint of the Church’s celebration. Hôm nay, Luther tiếp tục nhìn thấy chính nó như là một phong trào cải cách trong Giáo Hội Công Giáo lớn hơn. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hiệp nhất phục hồi, ngay cả khi chúng ta bám vào sự thật Kinh Thánh như chúng tôi đã được dẫn dắt để thú nhận nó.

Những lời dạy của Luther có truyền thống tốt nhất được tóm tắt bằng Tiến sĩ. Martin Luther Giáo lý nhỏ (một trong những cuốn sách tượng trưng Lutheran). Worthy of Your Calling (“and Mark”) “She put in more than all,Giáo lý của Luther có các câu hỏi và câu trả lời dựa trên Mười Điều Răn, Tin Kính của các Tông Đồ, Kinh Lạy Cha, Bí Tích Rửa Tội thánh, Văn phòng của Keys và xưng tội, và Bữa Tiệc Ly của Chúa.

Để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi tin, chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi và / hoặc bấm đây để tìm hiểu về các lớp học Kinh Thánh có sẵn.