Thư viện

Bookworm reading library books

Thư viện nhà thờ của chúng tôi nằm trong một căn phòng liền kề với phòng thờ phượng chính ở cấp độ thấp hơn, hoặc hầm ở dưới nhà thờ, của nhà thờ. Thành viên có thể kiểm tra bất kỳ trong số hơn 800 sách và tài liệu có sẵn. Mục lục thư viện có thể được xem trực tuyến tạiwww.librarything.com / cửa hàng / StPaulsFallsChurch.

St. Paul có một danh sách mong muốn trên Amazon.com cho bất cứ ai muốn mua một cuốn sách để đóng góp cho thư viện. Liên hệ với các văn phòng nhà thờ nếu bạn có thể muốn bao gồm một bookplate kỷ niệm trong bất kỳ cuốn sách(s) bạn được tặng.