Sứ mệnh Đối tác

St. Hỗ trợ truyền giáo của Thánh Phaolô trên toàn thế giới thông qua sự tham gia của chúng tôi trong Lutheran Church-Missouri Thượng Hội Đồng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức sau:

Trong suốt cả năm, St. Thánh Phaolô cũng cộng tác với các nhà thờ Kitô giáo khu vực, các tổ chức dựa vào cộng đồng tiếp cận cộng đồng, hoạt động xã hội và thờ phượng. Xem Thông báo trên trang chủ của chúng tôi và nhà thờ lịch cho các sự kiện sắp tới.