St. Paul Vi tính

St. Paul’s Computers is a non-profit organization that collects and refurbishes used computers to donate them to those who would otherwise not have access to technology.

Nếu bạn quan tâm trong tặng một máy tính, xin vui lòng hoàn thành hình thức tặngđể cung cấp thông tin về tài trợ, và để chỉ ra nếu bạn sẽ được thả ra khỏi thiết bị đến nhà thờ hoặc cần các thiết bị để được chọn từ vị trí của bạn (Khu vực tàu điện ngầm DC).

Nếu bạn đang cần một máy tính, xin vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu. Hình thức này có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc có thể được in và gửi đến St. Thánh Phaolô.

Để biết thêm thông tin về St. Paul Vi tính, thấy chúng tôi Hỏi đápor contact the church office at stpaulsoff@aol.com or (703) 573-0295.

Lô hàng đầu tiên Bộ Tây Ban Nha

Lô hàng để Bộ Thực phẩm

Donation to Lutheran Social Service