Nơi, Giờ và thông tin liên hệ.

Nếu bạn đã sắp xếp để thả ra khỏi máy tính của bạn đến St. Thánh Phaolô, hãy làm theo các dấu hiệu đăng rời mục tặng(s) trong tòa nhà nhỏ hơn nằm ở 7426 Idylwood Road,Falls Church, VA 22.043.

Nhân viên có sẵn từ 9:00 AM to 3:00 PM các ngày trong tuần. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại(703) 573-0295 hoặc cstpauls@gmail.com, và chúng tôi sẽ trở lại cuộc gọi hoặc tin nhắn của bạn càng sớm càng tốt.


Xem bản đồ lớn hơn