Có gì mới

Mục sư Blogs

Mục sư Mark Bài Giảng

  • Palm Sunday Sermon Zechariah 9:9-12, Mark 11:1-11, Đánh dấu 14:1-9 What a beautiful thing this woman...

Mục sư Dương Bài Giảng

  • Are You Able? Fifth Sunday in Lent, 2015 Văn bản: Đánh dấu 10:32–45 In the name of Jesus, Tiếng cầu nguyện của công giáo! I...

Mục sư Lehrer Bài Giảng

Thông báo mới nhất

  • Join us for Easter! Worship at 8:00 và 11:00 (in English). Brunch between services. Easter Egg hunt for children ...

Thành viên Bài viết

  • Are You Able? 03/23/15 Mục sư Yang Fifth Sunday in Lent, 2015 Văn bản: Đánh dấu 10:32–45 In the name of Jesus, Tiếng cầu nguyện của công giáo! In the beginning of t...
  • Living Stones: Are You Ready? 11/09/14 Mục sư Yang Tháng mười một 9, 2014 Văn bản: Matthew 25:1-13, 1 Peter 2:4-7 Trong tên của Chúa Giêsu, Tiếng cầu nguyện của công giáo! Last Sund...
  • Yoke and Little Children 07/06/14 Mục sư Yang Tháng Bảy 5/6, 2014 Văn bản: Matthew 11:25-30 Trong tên của Chúa Giêsu, Tiếng cầu nguyện của công giáo! What does a yoke have a...
  • Chúa Thánh Thần đó đến từ Hội chữ thập 06/08/14 Mục sư Yang The Day of Pentecost (Tháng Sáu 8, 2014) Văn bản: John 7:37-39, Acts 2:1–21 In the name of Jesus, Tiếng cầu nguyện của công giáo! ...