Âm nhạc Bộ

“Hát và vui mừng, Hỡi con gái Si-ôn:

cho, nó, Tôi đến, và ta sẽ ở giữa ngươi, Chúa phán vậy.”

Zechariah 2:10

Bộ âm nhạc tại St. Paul phấn đấu để cung cấp tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi và khả năng âm nhạc, một cơ hội để tôn vinh Thiên Chúa trong âm nhạc. Trọng tâm của mọi thực thể âm nhạc là để tăng cường và hỗ trợ thờ phượng trong khi học tập các yếu tố quan trọng của âm nhạc thể hiện trong ca hát, chuông, và chơi nhạc cụ mà làm cho nó có thể trình bày của chúng tôi tốt nhất trước mặt Chúa.

Palm Sunday ProcessionPalm Sunday Procession (congregants entering behind the choir)

Sau đây là danh sách các St. Hoạt động âm nhạc liên quan đến Paul. Bạn được mời tham gia với chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ của các chương trình này, liên hệ với các văn phòng nhà thờ (703) 573-0295 hoặc stpaulsoff@aol.com để biết thêm thông tin.

Ca ngợi thiên thần là một ca đoàn cho trẻ em lứa tuổi 4 xuyên qua 11. Nhóm này tập dợt vào thứ Tư từ 6:00 để 7:00 p.m. Buổi diễn tập bao gồm ca hát và những điều cơ bản của âm nhạc. Thực hành bắt đầu tháng chín 19.

Đời Chuông là một dàn hợp xướng chuông cho các lứa tuổi trẻ em 8 xuyên qua 12. Nhóm này tập dợt vào thứ Hai từ 4:00 để 5:00 p.m. Dàn hợp xướng này thực hiện các dịch vụ đặc biệt trong suốt năm nhà thờ. Thực hành bắt đầu tháng chín 17.

Hân hoan hợp xướng là một dàn hợp xướng cho bất cứ lứa tuổi 12 và lên. Nhóm này tập dợt trong nhà thờ hầm ở dưới nhà thờ vào thứ Tư từ 7:30 để 9:00 p.m. Dàn đồng ca này hát tại dịch vụ thông suốt năm nhà thờ. Thực hành bắt đầu tháng chín 12.

Pauline Ringer là một dàn hợp xướng chuông cho bất cứ lứa tuổi 12 và lên. Nhóm này tập dợt vào thứ Hai từ 7:00 để 8:00 p.m. Dàn hợp xướng chuông này thực hiện tại các dịch vụ đặc biệt trong suốt năm nhà thờ. Thực hành bắt đầu tháng chín 17.

Solo và hòa tấu nhạc cụ là một yếu tố quan trọng trong St. Thờ phượng Thánh Phaolô, và chúng tôi đang may mắn có một số nhạc công tài năng là thành viên và bạn bè của hội. Tất cả các lứa tuổi và khả năng được khuyến khích tham gia vào các cụm công. Thời gian diễn tập được lên kế hoạch và công bố trong suốt cả năm.

Ngày nghi học học sinh đạt được như một nhóm hát những lời cầu nguyện và lời khen ngợi vào đầu mỗi buổi chủ nhật. Các lựa chọn âm nhạc được dựa trên Kinh Thánh và được thiết kế để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của những người trẻ. Trường Chúa Nhật cũng định kỳ thực hiện như một dàn hợp xướng trong lễ thờ phượng trong suốt cả năm.