Thờ phượng Schedule

Chủ Nhật thờ cúng Schedule(School year)
8:00 a.m. Thờ phượng dịch vụ (Anh)
9:30 a.m. Thờ phượng dịch vụ trong Trung Quốc (Quan thoại)
Các lớp học Trường Chúa Nhật và người lớn Kinh Thánh (Anh)
11:00 a.m. Thờ phượng dịch vụ (Anh)
Học Kinh Thánh trong tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Rước Lễ Schedule
8:00 a.m. vụ 1st, 3rd and 5th Sunday each month.  Also Festival Days
9:30 a.m. vụ 1st and 3rd Sunday each month.  Also Festival Days
11:00 a.m. vụ 2nd, 4th and 5th Sunday each month.  Also Festival Days
Summer Schedule
Ngày thứ Bảy tại 5:00 p.m. Thờ phượng dịch vụ (Anh)
Ngày chủ nhật tại 9:30 a.m. Thờ phượng dịch vụ (Anh)
Sundays at 9:30 a.m. Thờ phượng dịch vụ trong Trung Quốc (Quan thoại)
Nghỉ lễ thờ cúng
Ngày Lễ Tạ Ơn 10:00 a.m.  Bi-Lingual (Mandarin/English)
Mùa Vọng và Mùa Chay Dịch vụ Giữa tuần Wednesdays at 7:30 p.m.
Dịch vụ Candlelight của đêm Giáng sinh (Tháng mười hai 24) 5:00 p.m. với thông điệp của trẻ em;p.m00 p.m. với Mình Thánh Chúa
Ngày Giáng sinh (Tháng mười hai 25) 10:00 a.m. với Thánh song ngữ (Tiếng phổ thông Trung Quốc / Tiếng Anh)
Dịch vụ Tuần Thánh (Th 5, Th 6, Th 7) 7:30 p.m.