Kinh Thánh Lớp học

St. Paul hiện đang cung cấp các lớp học sau đây và nghiên cứu Kinh Thánh cho người lớn.

Người lớn Chúa Nhật Class(Chủ nhật từ 9:30 để 10:30 sáng): The class meets in the Undercroft unless otherwise noted.  Topics change throughout the year.  See the Sunday bulletin or announcements page for current classes.

Giới thiệu lớp: Một lớp học cho bất cứ ai tìm kiếm một giới thiệu về Kinh Thánh và giáo lý Lutheran. Lớp họp trong văn phòng của Mục sư Mark tại 9:30 on Sundays.  Next class TBA.

Trung Quốc Học Kinh Thánh (Chủ nhật từ 10:45 để 11:45 sáng): Bible học này Mandarin ngôn ngữ đáp ứng trong phòng #9.

Chiều thứ tư Học Kinh Thánh (Thứ Tư từ 1:00 để 2:00 p.m. bắt đầu từ tháng chín 10): This class meets in the old church office.  See the bulletin or announcement pages for current topics.

Study Bible của phụ nữ (thứ năm tuần trước trong tháng; 7:00 để 9:00 tội):  Topic and details TBD.  Please contact the church office if you are interested in the study.

Liên hệ với văn phòng giáo hội tại(703) 573-0295 hoặc stpaulsoff@aol.com để biết chi tiết sự kiện.