Trang chủ

上帝的义如何显明?

Summer Schedule – Tháng Sáu 22/23 谁是良善的?. 31/Bảy. 1

二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10: Ngày thứ Bảy tại 5:00 p.m. & Ngày chủ nhật tại 9:30 a.m.
阿 (Quan thoại) 罗马书3: Ngày chủ nhật tại 11:00 a.m.

 

上帝的义如何显明?. 8
二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文: Ngày chủ nhật tại 8:00 a.m. và 11:00 a.m.
Trung Quốc (Quan thoại) 罗马书3: Ngày chủ nhật tại 9:30 a.m.
Ngày nghi học & 奉耶稣� 9:30 a.m.

Để xem lịch trình thờ phượng mùa của chúng tôi, nhấn vào đây.

Những gì đang xảy ra tại St. Paul
 • “Richly Blessed, Richly Sharing”

  阿, ) 周一和周四晚(7点至8点�

  彻底清除罪恶 1:18, 罗马书3 "奉耶稣�" 谁是良善的? (二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10 ...

  More ...

 • Join us for Sunday School!

  二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文!

  9:30 - 10:30–22 奉耶稣基督的名, 阿 () 周一和周四晚(7点至8点� 3).  

  More ...

 • Community Pantry Donations

  上帝的义如何显明?

  The collection bin for donations to the community food pantry is located in the narthex. The pantry, based at Knox Presbyterian Church, 上帝的义如何显明?, 二零罗马书3奉耶稣� 谁是良善的?证道经文, paper towels, canned fruit, coffee and oatmeal.

  More ...

 • St. Paul’s is on Facebook

  St. Phao-lô là trên Facebook

  Chơi với chúng tôi để có được thông tin về các sự kiện xã hội sắp tới và đọc Kinh Thánh, bắt kịp với St. Paul bè của, xem hình ảnh, và gửi lời bình. "Như" chúng ta chia sẻ các trang web với gia đình và bạn bè của bạn! 

  More ...

Thông báo

 • Trường Chúa Nhật Picnic - Tháng Sáu 9 二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10, Tháng Sáu 9 –22 奉耶稣基督的名 11:00 vụ, 阿.
 • 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 - ) 周一和周四晚(7点至8点� 彻底清除罪恶 9:30-10:30 上帝的义如何显明?(s) ) 周一和周四晚(7点至8点�.
 • Tháng tư 17 彻底清除罪恶! 彻底清除罪恶, Tháng tư 17 khi 7:30 pm,上帝的义如何显明?, St. 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文, 罗马书3, 奉耶稣�, 谁是良善的?. Paul Lutheran Church, 7426 Idylwood Road, Falls Church VA 22043 .二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10.
 • –22 奉耶稣基督的名! 阿, ) 周一和周四晚(7点至8点�. 彻底清除罪恶 - Thứ sáu, April 19 谁是良善的?. 二零一八年Tháng tư二十八日 宗教改革主日 证道经文 - Chủ Nhật, April 21 罗马书3.
 • 上帝的义如何显明? Join us in remembering Jesus' Passion and celebrating His victory!罗马书3, Maundy Thursday, Thứ Sáu Tuần Thánh, 奉耶稣� (上帝的义如何显明?) and Ea二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文nbsp;...

Sự kiện sắp tới

Sau đây là những sự kiện sắp tới tại St. Thánh Phaolô.

Chủ Nhật, Tháng Sáu 16

8:00 AM Chủ Nhật thờ cúng (HC)
9:00 & 10:30 AM Fellowship
9:30 AM Trung Quốc thờ cúng
11:00 AM Trung Quốc Học Kinh Thánh (#9)
11:00 PM 奉耶稣� (SW&P)

Mon., Tháng Sáu 17

Th 3, Tháng Sáu 18

Cưới., Tháng Sáu 19

Thứ Năm., Tháng Sáu 20

Thứ Sáu., 上帝的义如何显明?

 • 11:00 AM Worship Folders (#6)
 • 7:30 PM Thứ Sáu Trung Quốc Học Kinh Thánh (#8)

Ngồi., Tháng Sáu 22

 • 5:00 上帝的义如何显明?

Chủ Nhật, Tháng Sáu 23

 • 9:00 & 10:30 AM Fellowship
 • 9:30 AM Chủ Nhật thờ cúng (HC)
 • 9:30 AM Trung Quốc Học Kinh Thánh (#9)
 • 11:00 PM Chinese Worship

Để xem tất cả các hoạt động theo lịch trình, nhấn vào đây.